Abstract

abstract,drachten

De stijl van deze sculptuur is non-figuratief  of abstract, zoals de titel al aangeeft. Dat wil zeggen dat er niet iets specifieks in wordt uitgebeeld. Het roept wel associaties op met een vliegende vogel. Met enige fantasie zou uitslaande vleugels kunnen herkennen. Waarom het beeld hier is geplaatst is onbekend. Het beeld, net zoals het andere beeld van Schatz ‘Dynamische werking’ in Parkwijk De Singels, drukt wel de dynamiek uit van de naoorlogse groei van Drachten. Het past ook in de toenmalige visie om in nieuwe wijken de kunst naar de mensen toe te brengen. 

streetview

Locatiegegevens

Locatie: 
Plantsoen aan De Waranda
Postcode: 
9202 EV
Plaats: 
Drachten
Gemeente: 
Smallingerland

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1970
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
staal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Gemeente Smallingerland

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.