De gelijkenis van de talenten

De gelijkenis van de talenten, Broeksterwald

Zoals in bijna alle mozaïekenvan Jan Frearks van der Bij is ook hier een Bijbelse vertelling het uitgangspunt geweest. De Bijbelse vergelijking komt uit Mattheüs 25, vers 14 : 30.

Streetview

Locatiegegevens

Locatie: 
CBS De Wel, Master Hamstrjitte 1
Postcode: 
9108 MH
Plaats: 
Broeksterwâld
Gemeente: 
Dantumadeel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1962
Soort: 
mozaïek
Thema: 
wederopbouw / religie
Materiaal: 
keramiek
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.