Bodil

bodil,bolsward

Beeld van Albert Oost dat een vogelhuisje laat zien, als symbool voor de mens. Elk huisje heeft zijn eigen karakter, zoals elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.  De grote holle ovale vorm, kan een terp verbeelden, maar ook een ei, een broedplaats waar door mensen gewoond en gewerkt wordt. De vorm verwijst ook naar de Skilwyk zelf, de schelpenbuurt die als een schaal bescherming biedt aan haar bewoners.

streetview

Kunstenaar:
Albert Oost

Locatiegegevens

Locatie: 
Rabobank, Skilwyk 15/23
Postcode: 
8701 KM
Plaats: 
Bolsward
Gemeente: 
Súdwest Fryslân

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1998
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
beton, brons
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtgever: 
Rabobank, Bolsward

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.