De verstomde schreeuw

De verstomde schreeuw, Aldtsjerk

Diep in mij stijgt een schreeuw op, een schreeuw zo hard dat hij voor gewone oren niet is te horen. Zojuist is er een stuk uit mijn hart gerukt. zonder verdoving. Zo zegt beeldend kunstenaar Fokke Veurman, wiens ouders, Bart en Griet Veurman, zijn omgekomen bij een verkeersongeval. In zijn beeld De Verstomde Schreeuw wil hij dat gevoel, waarbij de stembanden helemaal strak staan en bloedrood kleuren, maar geen geluid voort kunnen brengen, vormgeven. Het beeld staat eveneens symbool voor alle verkeersslachtoffers en wil verkeersdeelnemers bewust maken van de gevolgen van roekeloos weggedrag. Het beeld is het symbool geworden voor de gelijknamige noordelijke wekgroep van de landelijke Vereniging voor Verkeersslachtoffers. Ieder jaar wordt er op de derde zondag van november door de Vereniging een landelijke herdenking georganiseerd, waarbij door de werkgroep De Verstomde Schreeuw een regionale herdenking wordt gehouden in Oentsjerk. Deze bijeenkomst is bedoeld voor nabestaanden, mensen die door een ongeval beperkingen hebben opgelopen, hun naasten, getuigen en hulpverleners.

streetview

Kunstenaar:
Fokke Veurman

Locatiegegevens

Locatie: 
Marwei
Plaats: 
Aldtsjerk
Gemeente: 
Tytsjerksteradiel

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
2001
Soort: 
sculptuur
Materiaal: 
staal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

Realisatie

Opdrachtinformatie: 

Het monument beeldt uit: stembanden die schreeuwen, maar toch geen geluid voortbrengen

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.