Untwrakseling

Untwrakseling, Akkrum 1
Untwrakseling, Akkrum 2

Het beeld getiteld ‘Untwrakseling’ (ontworsteling) is een herdenkingsmonument voor de Tweede Wereldoorlog. Het bestaat uit 18 platen staal van 100 x 50 cm en 15 cm dik, die negen haakse hoeken vormen. Deze hoeken van 90 graden lijken een roterende beweging te maken rond een centraal punt. De negen haakse hoeken, die voor de kunstenaar de onverbrekelijke relatie tussen leven en dood symboliseren, verbeelden de angst en benauwenis van de bezettingstijd. De opgaande beweging die ook in het kunstwerk verbeeld is, verwijst naar hoop en betere tijden.

streetview

Kunstenaar:
Ids Willemsma

Locatiegegevens

Locatie: 
In platsoen voor de N.H. kerk, Om e Toer 6
Plaats: 
Akkrum
Gemeente: 
Heerenveen

Meer over het kunstwerk

Jaar: 
1970
Soort: 
oorlogsmonument
Thema: 
oorlog en verzet
Materiaal: 
staal
Status: 
Permanent
Toegankelijkheid: 
Publiek

VERANTWOORDING WEBSITE KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE IN FRYSLAN (KORF)

De volgende kunstwerken/monumenten zijn te vinden op de website:

  • Alle bij ons bekende permanente kunstwerken / monumenten in de openbare voor iedereen toegankelijke ruimte of kunstwerken / monumenten die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn.
  • Voor kunstwerken die in binnenruimtes staan geldt dat die ruimte openbaar en door een ieder vrij toegankelijk moet zijn. Dus wel in openbare bibliotheken, ontvangsthallen van gemeentehuizen en stadskantoren, maar niet in kerken en scholen. Kunstwerken die rondom scholen en kerken staan of kunstwerken die aan de buitenmuren bevestigd zijn worden wel vermeld.
  • Kunstwerken die staan op particulier grondgebied moeten zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Oorlog- of verzetsmonumenten zijn alleen terug te vinden als er een kunstenaar of vormgever bij betrokken is. 
    Tijdelijke en dus niet permanente kunstwerken zoals bijv. graffiti zijn niet te vinden op de website.